Tlmočenie

 

Simultánne tlmočenie

 

Simultánne tlmočenie je tlmočenie, keď rečník hovorí do mikrofónu a tlmočník počúva vystúpenie v slúchadlách a tlmočí ho do mikrofónu takmer simultánne (takmer v rovnakom čase). Pri simultánnom tlmočení sa obvykle využívajú dvaja tlmočníci, ktorí sa striedajú po polhodine.

 

Konzekutívne tlmočenie

 

Konzekutívne tlmočenie je tlmočenie, keď tlmočník sedí medzi účastníkmi rokovania, pracovného stretnutia, odborného seminára ... a počúva vystúpenie, ktoré potom pretlmočí v inom jazyku. Je to tlmočenie v blokoch, po tom, ako rečník dohovoril, pričom si tlmočník obvykle počas načúvania robí poznámky.

 

Sprievodné tlmočenie

 

Sprievodné tlmočenie je tlmočenie pri sprevádzaní po firme, prevádzke, na obchodnom obede, na veľtrhoch, výstavách...

 

Tlmočenie po telefóne

 

Tlmočenie po telefóne je v podstate konzekutívne tlmočenie, keď tlmočník sprostredkúva komunikáciu medzi klientom a osobou, ktorej sa telefonuje.

 

Jazykové kurzy

Výučba jazykov

 • Výučba slovenčiny cudzincov
 • Individuálne a skupinové kurzy
 • Lektor vyštudovaný v odbore
 • Skúsenosti s individuálnou výučbou aj výučbou vo firmách

Preklady

Prekladateľské služby

 • Bežné preklady
 • Úradne overené preklady
 • Preklady dokladov k vozidlám + poistenie
 • Preklady a realizácia webstránok

Tlmočenie

Tlmočnícke služby

 • Simultánne
 • Konzekutívne
 • Úradné
 • Sprievodné
 • Tlmočenie po telefóne
 
Počítadlo.cz
© 2012 Kastely.sk | WEBDIZAJN & PROGRAMOVANIE > ICESIGN STUDIOS
www.icesign.eu